3 December 2023
 • 3 December 2023

ADUNAREA GENERALĂ

By on 27 October 2021 0 4808 Views

ADUNAREA GENERALĂ A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE VOLEI VA AVEA LOC ÎN DATA DE 11 NOIEMBRIE

CONVOCATOR

Având în vedere:

 • prevederile art. 37.7 din Statutul Federației Române de Volei (în cele ce urmează „FRV”), prin care se evidențiază că Hotărârile Adunării Generale devin operante şi obligatorii pentru FRV şi membrii săi după 15 zile de la data când au fost adoptate;
 • prevederile art. 33.4 – 33.5 din Statutul FRV, care stabilesc atât modalitatea de convocare a membrilor FRV la Adunările Generale, cât și elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină convocatorul;
 • prevederile art. 39 din Statutul FRV, care reglementează necesitatea ca Adunarea Generală Ordinară să se desfășoare anual, precum și punctele care trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, pe ordinea de zi, vă facem cunoscut că la data de 11.11.2021, orele 12.00, la ROMEXPO, sala Madgearu (Bd. Mărăşti nr.65-67, C.P.32-3, Sector 1, Bucureşti), se va desfăşura Adunarea Generală Ordinară a FRV.

ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:

 1. Alocuţiunea preşedintelui;
 2. Excluderea structurilor sportive conform art.26.1 c) și d) din Statut;
 3. Analiza activităţii desfăşurate de FRV în anul 2020;
 4. Prezentarea situaţiei financiare pe anul 2020 şi aprobarea prin vot a acesteia;
 5. Prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;
 6. Prezentarea şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli 2021;
 7. Proiectul calendarului internaţional pe anul 2021;
 8. Aprobarea sistemului competiţional pentru sezonul 2020/2021/2022;
 9. Aprobarea hotărârilor Consiliului Director/Directorat luate în perioada dintre Adunările Generale care sunt de competenţa Adunării Generale;
 10. Afilierea structurilor sportive;
 11. Discuții.

Participarea membrilor cu drept de vot se va face numai pe baza unei împuterniciri scrise, emisă de structura sportivă afiliată la FRV și este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu Hotărârile de Guvern emise în contextul pandemiei Covid-19.

Persoana delegată cu drept de vot trebuie comunicată FRV până la data de 06.11.2021.

Cheltuielile de participare revin structurilor sportive.